Monthly Archive: 4 月 2018

0

莊穆:清明祀孔:祭文在茲(可資鑒)

魯哀公:尼父誄

天不吊,不遺一老,俾屏餘一人以在位,煢煢餘在疚,嗚呼哀哉!尼父,無自律。

曹植:孔子廟頌

修復舊廟,豐其甍宇。莘莘學徒,爰居爰處。王教既備,群小遄沮。魯道以興,永作憲矩。洪聲登遐,神祗來祜。休徵雜遝,瑞我邦家。內光區域,外被荒遐。

明胡纘宗:夫子贊

一以貫之,金聲玉振。是謂大成,賢於[……]

閱讀全文

0

薈萃:清明祭祖,斯文在茲!(可參考)

慎終追遠,民德歸厚矣!

仕隱君:祭黄帝文

維黄帝紀元四千七百一十五年,歲次戊戌,二月丙辰朔,越二十日丁卯,節屆清明,華夏子孫蒞新鄭故里,以牲帛玄酒,致祭於黄帝轩辕氏曰:

于維元聖,受天明命,開物成務,人文化成,建極綏猷,澤垂後世。列聖百王,景仰前徽,式遵典型,是有隆治寰區,協和萬邦也。今政教失倫,風俗[……]

閱讀全文